Ukrayna, Rus işgalinin mücbir sebebini öne sürerek gaz akışını kesiyor

11 Mayıs’ta Ukrayna, Rusya destekli ayrılıkçıları malzemeleri çalmakla suçlayarak, Sokhranivka sınır ötesi istasyonu üzerinden Avrupa’ya Rus doğal gazının akışını kesti.

Ukrayna Gazı TSO’su (GTSOU), gazın işgal altındaki bölgelerde bulunan Sokhranivka ve sınır sıkıştırma istasyonu (CS) Novopskov üzerinden daha fazla taşınmasını imkansız kılan bir mücbir sebep vakasının ortaya çıktığını bildirdi. Bir notta GTSOU, “CS Novopskov, Rusya’dan Avrupa’ya giden gazın neredeyse üçte birinin (günde 32,6 milyon metreküpe kadar) geçtiği Luhansk bölgesindeki Ukraynalı GTS’nin ilk sıkıştırma istasyonudur” dedi.

Birkaç GTS tesisinin Rus birlikleri ve işgal yönetimi tarafından geçici olarak kontrol edilen bir bölgede bulunduğunu kaydeden GTSOU, şu anda CS Novopskov ve bu bölgelerde bulunan diğer varlıklar üzerinde operasyonel ve teknolojik kontrol gerçekleştiremeyeceğini söyledi. “Ayrıca, işgal güçlerinin GTS santrallerinin teknik süreçlerine müdahalesi ve gaz geçiş akışlarından izinsiz gaz çekilmesi de dahil olmak üzere çalışma modlarındaki değişiklikler, tüm sistemin istikrarını ve güvenliğini tehlikeye attı. Ukrayna gazının taşınması, “dedi GTSOU.

“Avrupalı ​​ortaklarına karşı transit yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmek için ve anlaşma şartlarına göre, kullanılamayan kapasiteyi Sokhranivka’nın fiziksel arabağlantı noktasından Ukrayna tarafından kontrol edilen topraklarda bulunan Sudzha’nın fiziksel arabağlantı noktasına geçici olarak devretmek mümkündür. . “dedi Ukrayna Gaz TSO’su.

Katja YafimavaOxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü’nden kıdemli bir araştırmacı, 11 Mayıs’ta New Europe’a, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya akan Rus gazının çoğunun Sudzha giriş noktasından geçtiğini, çok büyük bir hacmin ise daha küçük bir gazın Sokhranivka giriş noktasından geçtiğini söyledi. Moldova / Romanya rotası. “Bu çok küçük bir hacim olduğundan, Avrupa gaz piyasası üzerindeki etkisi sınırlıdır, ancak transit kesinti gerçeğinin, piyasanın belirli transit koşulları altında çok daha yüksek hacimler için bile kesintiye uğrayabileceği konusunda endişelenmesine neden olması muhtemeldir. Sudzha – ve piyasalar endişelendiğinde fiyatlar yükselir, “dedi Yafimava.

Avrupa’da doğalgaz fiyatları, bazı Rus gazlarının transit hacimlerinin kesintiye uğraması nedeniyle arttı. Bloomberg, 12 Mayıs’ta Rusya’dan Ukrayna üzerinden akışların daha da düşmesiyle gösterge kontrat %14 yükseldi ve Hollanda’nın aylık gazının, Avrupa ölçütü olan 12 Mayıs Pazartesi günü %22’ye yükseldiğini ve megavat saat başına 106.701 Euro’ya yükseldiğini bildirdi. İngiltere eşdeğeri %26 arttı. Almanya’nın gücü de arttı ve gelecek ayın kontratı %17’ye kadar yükseldi.

Oxford uzmanı, normalde bir anlaşmazlık durumunda, bir anlaşmazlık çözüm prosedürü tamamlanana kadar transit geçişin azaltılmaması/durdurulmaması gerektiğini açıkladı. Tarafların belli bir süre içinde aralarındaki uyuşmazlığı ikili olarak çözmeye çalışabileceklerini ve bunu başaramazlarsa tahkime sunabileceklerini kaydetti.

GTSOU basın açıklaması, Sokhranivka üzerinden transit geçişle bağlantılı olarak mücbir sebep hallerine atıfta bulunuyor; kendi adına, Gazprom (Rus gaz tekeli) bu tür durumlara ilişkin herhangi bir teyit aldığını reddediyor. Tipik olarak, bir şirket mücbir sebep maddesini kullanarak sözleşmeyi feshedebilir. Yafimava, New Europe’a verdiği demeçte, “Transit sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, Rus gazının Ukrayna üzerinden giriş noktalarından herhangi biri üzerinden transit geçişi için yasal bir dayanak olmayacaktır.”

Bu arada, 11 Mayıs tarihli Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ile gaz depolama konusunda bir öneri müzakere etme yetkisine ulaştı. Mevcut jeopolitik bağlamda AB’nin arz güvenliğini iyileştirmek için teklif, AB’deki gaz depolama kapasitelerinin gelecek kış mevsiminden önce doldurulmasını ve dayanışma ruhu içinde Üye Devletler arasında paylaşılabilmesini sağlamayı amaçlıyor, AB Konseyi bir basın açıklamasında, görevin Coreper’deki üye devletlerin temsilcileri tarafından kabul edildiğini de sözlerine ekledi.

Yetki, bazı Üye Devletler üzerinde orantısız bir etkiden kaçınmak için, yer altı gaz depolama kurallarını ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) stoklarının sayım olasılıklarını belirlemekte, yükümlülüklerini Üye Devletlerin son beş yıldaki belirli bir yıllık gaz tüketimi hacmiyle sınırlandırmaktadır. büyük depolama kapasitesi ile.

Konsey, tüm Üye Devletlerin kendi topraklarında depolama tesisleri bulunmadığından, yetki belgesi, depolama tesisleri olmayan Üye Devletlerin diğer Üye Devletlerdeki gaz depolama rezervlerine erişimi olmasını ve yükümlülükleri yerine getirmek için mali yükü paylaşması gerektiğini şart koşuyor.

Konsey ayrıca, kritik depolama altyapıları üzerinde, enerji arzının güvenliğini veya güvenlik için diğer herhangi bir önemli çıkarı tehlikeye atabilecek potansiyel dış etki risklerinden kaçınmak için tüm depolama sistemi operatörleri için zorunlu sertifikalandırma konusunda anlaştıklarını da sözlerine ekledi. Üye Devletler, doldurma yükümlülüklerinin 31 Aralık 2026’da sona ereceği konusunda anlaşmışlardır. Son olarak, yetki, diğerlerinin gaz sistemiyle doğrudan bağlantılı olmadıkları sürece Kıbrıs, Malta ve İrlanda’ya bir derogasyon verilmesini öngörmektedir.

Twitter’da takip edin @energyinsider